loader image

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności opisuje sposób, w jaki sposób Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych przechowuje i wykorzystuje informacje o użytkownikach.

Administratorem danych osobowych jest Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych, z siedzibą w Toruniu, przy ul. Mickiewicza 86/5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000408882.

Dla wygody zastępujemy niżej termin „administrator”  słowem „my”, zaś „użytkownik” – „Ty”. Z kolei „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Szanujemy Twoje prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. Ich zbieranie, przetwarzanie, przechowywanie i ochrona odbywają się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, odpowiednich wymogów bezpieczeństwa i niniejszą Polityką Prywatności.

Przetwarzamy dane osób odwiedzających nasze serwisy (stronę internetową, profile w mediach społecznościowych), darczyńców, podmiotów prawnych, z którymi współpracujemy, osób zawierających z nami umowy (np. umowy dotyczące adopcji, domów tymczasowych), itp. Pamiętaj, że podanie Twoich danych jest zawsze dobrowolne.

Nie staramy identyfikować Cię tam, gdzie nie jest to konieczne. Ponadto zapewniamy, że Twoje dane osobowe są:

 • przetwarzane wyłącznie w celach wynikających z realizacji naszych zadań statutowych i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
 • merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
 • przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,
 • przetwarzanie ich nie narusza Twoich praw i wolności.

Masz zatem m. in. prawo dostępu do Twoich danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W sprawie Twoich danych osobowych możesz się z nami skontaktować mailem (lp.mu1712011991jcips1712011991oheic1712011991ok@ke1712011991icam1712011991) lub pocztą tradycyjną (na adres siedziby Fundacji).

Strona internetowa

Kiedy odwiedzasz naszą witrynę, Twoja przeglądarka internetowa może przekazywać szereg danych takich jak data i godzina dostępu, źródło wejścia na stronę, informacje o Twojej przeglądarce i systemie opracyjnym, adres IP.

Cookies

Nasza strona używa plików cookies.

Cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania naszej strony. Zbierają na przykład informacje o tym, w jaki sposób korzystasz z naszej witryny, typie strony, z jakiej zostałeś do nas przekierowany, liczbie i czasie odwiedzin, pozwalają nam na opracowywanie ogólnych statystyk.

Więcej na ten temat znajduje się w naszej Polityce plików cookies.

Formularze kontaktowe

Zbieramy dane dobrowolnie podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym na naszej stronie.

Wtyczki

Używamy bezpiecznych wtyczek podmiotów trzecich, jak np. Google Analytics, czy PayU. Pozwala nam to między innymi na

 • zbieranie statystyk dotyczących Twoich zachowań na naszej stronie tak, byśmy mogli ją udoskonalać,
 • integrację z naszymi portalami społecznościowymi,
 • obsługę płatności i darowizn,
 • zapewnienia bezpieczeństwa.

Dla przykładu wtyczki social media mogą przekazywać treści z naszej strony do danej sieci społecznościowej. Widoczność Twoich działań na naszej stronie dla innych użytkowników tej sieci społecznościowej zależy od Twoich ustawień prywatności w tej sieci.

Właściciele tych narzędzi posiadają własne polityki prywatności oraz zasady przetwarzania danych.

Zawartość innych witryn

Niektóre wpisy na naszej stronie mogą zawierać udostępnioną treść innych witryn/serwisów i zbierać dane osobowe, używać plików cookie, monitorować Twoje zachowanie względem udostępnionej treści dokładnie w ten sam sposób, jakbyś odwiedzał te witryny i serwisy. Dlatego sugerujemy zapoznanie się z ich politykami prywatności.

Media społecznościowe

Przekażesz nam swoje dane jeśli:

 • polubisz, zaczniesz obserwować, bądź zasubskrybujesz, któryś z naszych profili w mediach społecznościowych,
 • zostawisz komentarz, polubienie pod którymkolwiek z postów, tweetów, filmów, zdjęć, itp.,
 • udostępnisz go,
 • weźmiesz udział w zbiórce pieniężnej pod postem ze zbiórką,
 • napiszesz do nas wiadomość.

Do danych, które zazwyczaj przekazujesz nam w ten sposób należą Twój identyfikator danego portalu, dane identyfikacyjne umieszczone na Twoim profilu, zdjęcie profilowe, informacje zawarte w treści komentarzy i korespondencji, (anonimowe) dane statystyczne dotyczące odwiedzin.

Dane te przetwarzamy wyłącznie w celu prowadzenia naszych profili na portalach społecznościowych.

Sugerujemy zapoznanie się z polityką prywatności poszczególnych portali społecznościowych.

Maile, listy, telefony

Pamiętaj, że kontaktując się z nami przekazujesz Twoje dane. Dzieje się to zawsze za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu, SMS-ów, czy listu tradycyjnego.

Dane te to standardowo: imiona, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz możliwe inne informacje zawarte w treści przekazanego komunikatu.

Przetwarzamy je w celu obsługi sprawy, w której się kontaktujesz lub/i w celu nawiązania kontaktu w przyszłości.

Darczyńcy

Jeśli przekazujesz nam darowiznę pieniężną otrzymujemy Twoje dane od banku i podmiotów obsługujących płatności.

Jeśli przekazujesz nam 1% podatku i wyrazisz na to zgodę w formularzu PIT, otrzymujemy Twoje dane  od Urzędu Skarbowego.

Należą do nich m.in.: Twoje imię, nazwisko, adres, wysokość darowizny, wysokość kwoty 1% podatku, dane współmałżonka/-ki (jeżeli rozliczasz się wspólnie).

Dane możemy przetwarzać na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu, na przykład w celu listownego podziękowania za wsparcie.

Komu przekazujemy Twoje dane

Nie przekazujemy nikomu Twoich danych osobowych poza uzasadnionymi przypadkami. Należą do nich:

 • obsługa korespondencji (np. firmy kurierskie i pocztowe),
 • obsługa płatności (banki, dostawcy płatności),
 • nasze działania w social media (portale społecznościowe),
 • wsparcie techniczne (dostawcy narzędzi, które wykorzystujemy).

Ponadto, w szczególnych sytuacjach, możemy być zobowiązani przekazać je podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Pamiętaj, że stosujemy  środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Uwagi końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio przepisy RODO oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Fundacja Hospicjum dla Kotów Bezdomnych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce. W obecnej wersji obowiązuje ona od 27.02.2022.